Beheersing

Omgaan met afleidende prikkels

In de dagelijkse praktijk ontkomen we er niet aan dat de hond tijdens het wandelen aan de lijn te maken krijgt met allerlei afleidingen en verleidingen waardoor de kans bestaat dat de hond gaat trekken aan de lijn. Dit kunnen fietsers zijn maar ook skaters, wandelaars, hardlopers, vissers, voorbijkomende honden, mensen, kinderwagens etc.

Tijdens de Basiscursus heb je geleerd hoe je ongewenst gedrag kunt doorbreken door gebruik te maken van het consequentieplan.  In de Pluscursus willen we er naartoe werken dat je hond de juiste keuzes te maken door op een ontspannen manier naar de afleidende prikkel te kijken. Met de volgende oefening leer jij je hond omgaan met alle afleidingen en verleidingen zonder dat wij aandacht hoeven te vragen.

Dit is een mooie oefening om gebruik te maken van de clicker. Hiermee kun je het gedrag beter ‘vangen’oftewel: timen waardoor je hond sneller begrijpt wat de bedoeling is.

Stap 1 – Hond is aan de lijn en op afstand van de afleiding

 1. Het mooiste is als je een aantal voerbeloningen in je voerzakje hebt waar je snel bij kunt. Heb je deze niet, houd dan een aantal voertjes in een van beide handen.
 2. Begin op een geschikte afstand van de afleiding zodat je hond voor succes kan gaan. Geef je hond in deze fase het commando ‘Zit’.
 3. Als je hond ontspannen naar de afleiding kijkt met een ontspannen lijn dan click je en geef je je hond vervolgens iets super lekkers. Doordat je clickt zegt zal je hond naar je kijken. Immers, in de aanleerfase is de click continue versterkt door iets lekkers.
 4. Uiteindelijk ziet de hond de prikkel eerder dan jij en zal hij je aankijken om daarmee aan te geven dat hij de prikkel gezien heeft en iets lekkers of leuks verdient heeft.

TIP:
Voorkom dat je de hond probeert alf te leiden als hij de prikkel zelf ziet want daarmee leer je de hond niet om met de prikkel om te gaan. Maak gebruik van de 4 zogenaamde regelknoppen. Is je criteria op dit moment niet te hoog? Kan het zijn dat je beloningssnelheid te laag is? En wat is de kwaliteit van je beloning?

Stap 2 – Hond is aan de lijn en dichtbij de afleiding
Verklein nu stapje voor stapje de afstand. Oefen meerdere keren op een dag en op verschillende plaatsen.

Stap 5 – Het afbouwen van de voerbeloning
Als stap 1 en 2 er goed in zitten bij de hond, dan ga je over op ‘sociale ondersteuning’ voordat je clickt. Je hond heeft nu geleerd dat wat nu de bedoeling is. Dit betekent dat we in deze stap de hond eerst sociaal gaan ondersteunen (babbelen tegen je hond) voordat je clickt zegt en iets lekkers geeft.

LET OP
In de Basiscursus heb je geleerd dat honden plaatsgebonden en contextgebonden leren. Dit betekent dat als de hond heeft leren omgaan met een fietser op plaats x dat dit nog niet betekent dat de hond dit gedrag ook laat zien in andere omgevingen. Een hond kan namelijk slecht generaliseren. Oefen daarom op minstens 3 verschillende plaatsen zodat de hond het gedrag gaat generaliseren.


 

Candy Shots

 

Dit is een van de meest natuurlijke spellen met plezier voor 2! Stel een hond jaagt achter een muisje of konijn aan dat in zijn holletje verdwijnt. Het natuurlijke gedrag van de hond is om geconcentreerd
voor het holletje te wachten. Er is natuurlijk geen muis of konijn zo gek om zich daar nog te vertonen. De hond leert vanuit zelfbeheersing om zich langer te concentreren. Hij leert tijdens dit spel niet zomaar
iets te stelen, maar wachten totdat hij achter het voertje aan mag jagen. De focus ligt niet op het aankijken van jou maar richt zich op een voertje dat we wegschieten. Als beloning mag hij er achteraan
jagen en het opeten. Door het wegschieten van het lekkers zal hij snel terugkomen voor een volgend spel. Voer wegschieten en de minimale lichaamsbeweging, maken dit spel onvoorspelbaar en dus leuker
voor de hond!

Belangrijk
Bij deze oefening is het belangrijk dat je hond al enige vorm van zelfbeheersing heeft. Hij heeft dit nog onvoldoende? Ga dan nog even terug naar de oefening zelfbeheersing.
Video 1
Video 2

Stap 1

1. Je zit op de grond met de hond voor je. Het maakt niet uit of hij tijdens de oefening zit, staat of ligt.
De hond mag zelf kiezen. Geef je hond in deze stap daarom geen commando want dat is niet de
oefening.
2. Je houdt je hand met een voertje op de grond. Je vingertoppen plaats je naar de duim zodat de
duim de wijsvinger en/of middelvinger raakt. De vingers houd je bij elkaar met het voertje stevig
vast.
3. Zodra de hond naar je hand toegaat en eraan ruikt, likt of krabt (onbeheerst gedrag) gebeurt
er niets. (zie oefening zelfbeheersing van de Basiscursus). Stopt hij of blijft hij uit de buurt van je
hand, dan beloon je dit direct door het lekkers weg te schieten.
4. De hond rent erachteraan om het
op te eten en het spel krijgt een andere dimensie. Op deze manier leert je hond ook dat het hem
veel oplevert om niet te dicht met zijn snuit bij het voertje te komen.
5. Herhaal deze stappen een aantal keren.

Het leuke is dat je hond zich steeds iets langer kan concentreren en je de tijd steeds meer kunt verlengen
voordat je het voertje wegschiet. Door de wachttijd af te wisselen, maak je de oefening afwisselend
zonder dat het te moeilijk wordt.

 


 

Verbodscommando

Het is handig als je met een woord ongewenst gedrag kunt voorkomen of stoppen. Met de “Bah” of “Nee” oefening leren we de hond een commando dat we in de dagelijkse praktijk gebruiken om de hond duidelijk te maken dat dit gedrag niet gewenst is. Omdat de hond van nature niet weet wat wel en niet mag is het belangrijk dat we dit de hond aanleren.

Deze oefening is een zogenaamd ‘verbodscommando’ en eigenlijk een vorm van straf. Dit klinkt heftig maar dit noemen we straf omdat we willen dat een bepaalde handeling in frequentie afneemt.

Stap 1 – aanleerfase uit je hand

 1. Neem in je rechterhand een paar lekkere voerbeloningen en houd deze op je rug. Je linkerhand leg je met je handpalm naar boven op het krukje.
 2. Leg vanuit je rechterhand in je linkerhand iets lekker. Eerst zeg je “toe maar” of “pak het maar” en direct daarna bied je met je open (linker) hand het lekkers aan. De hond mag het lekkers pakken.
 3. Herhaal dit ongeveer 3 keer.
 4. Leg nu weer vanuit je rechterhand in je linkerhand iets lekkers. Nu zeg je geen “toe maar”. Zodra je hond het lekkers (ongevraagd) wilt pakken, zeg je “bah” of “nee” en sluit je direct je hand Belangrijk: het commando geef je op een normale spreektoon (kalm, serieus en beslist).
 5. Ga nu weer terug naar stap 1. Het is de bedoeling dat het aantal keren dat je hond het lekkers mag pakken varieert. Als je telkens na drie keer laat pakken en de vierde keer niet, gaat de hond natuurlijk meetellen. Dus na een “nee” kan best nog eens “nee” komen. En dan weer vier keer wel pakken.

Doe deze oefening niet te lang achter elkaar. Oefen het wel verspreid over de dag/dagen regelmatig met maximaal 10 voerbeloningen per sessie.

 Stap 2 – testfase

Wanneer je voldoende keren hebt geoefend dan kun je de stap zetten naar de testfase.

 1. Neem iets lekkers in je hand en bied deze duidelijk aan je hond aan. Eerst zeg je “toe maar” of “pak het maar” en direct daarna bied je met een open hand het lekkers aan. De hond mag het lekkers pakken.
 2. Neem nu weer iets lekkers in je hand, bied deze weer aan en zeg er duidelijk “bah” of “nee” bij (terwijl je hand is geopend). In deze fase haal je dus het commando naar voren. Je geeft het alvorens hij de fout in gaat. Reageert je hond door het lekkers niet te pakken? Dan heeft hij begrepen wat het commando betekent. Geef vervolgens met je “toe maar” of “pak het maar” aan dat je hond het mag pakken.

Gaat je hond bij stap 2 de fout in? Kijk dan of je voerbeloning niet té verleidelijk is. Ook kan het zijn dat je stap 1 nog onvoldoende hebt geoefend.

 

 


 

Zelfbeheersingsoefening

De volgende oefening is een leuke mindgame voor je hond. Hiervoor is het belangrijk dat je hond de handtarget al kent. Beheerst je hond deze nog niet? Check dan nog even de trainingsvideo.

Stap 1 – voorraadhand gesloten 

 1. Neem in je ene hand een paar lekkere voerbeloningen. Maak hier een vuist van en houd deze op ongeveer 40 tot 50 cm van je andere hond. Je andere hand is leeg.
 2. Bied je lege hand aan. Als je hond met zijn neus je lege handpalm aanraakt dan ontvangt hij iets lekkers uit je voorraadhand (hand met voer). Deze mag je weggooien.
 3. Herhaal dit een aantal keren. Blijft je hond hangen bij je voorraadhand? Zeg niks maar laat je hond zelf nadenken.

 Stap 2 – voorraadhand open

Wanneer je voldoende keren hebt geoefend dan kun je de stap zetten naar de testfase.

 1. Neem weer in je ene hand een paar lekkere voerbeloningen. Deze blijft nu open dus je maakt er geen vuist van. Je andere hand is leeg.
 2. Bied je lege hand aan. Als je hond met zijn neus je lege handpalm aanraakt dan ontvangt hij iets lekkers uit je voorraadhand (hand met voer). Deze mag je weggooien.
 3. Herhaal dit een aantal keren. Gaat je hond toch naar je open hand met voer? Zet je verbodscommando in en sluit direct daarna je hand.

Stap 3 – werken met button
Het is nu tijd om te gaan variëren. De target is nu niet je hand maar een geluidsbutton!

 

 

 


 

Ready, Steady, Go

Bij de puppy- en basiscursus hebben we al eens geoefend met de oefening ‘Ready, Steady, Go!’ Het einddoel van deze oefening is dat je je hond kunt laten zitten en dat hij blijft zitten, ongeacht de verleidingen, en wacht op jou ‘Go’ voordat hij uit positie mag.

Met deze oefening leer je de hond dus om te wachten totdat hij toestemming krijgt (door middel van de Go) om naar zijn beloning toe te gaan. In de praktijk kan dit alles zijn wat jouw hond ervaart als een beloning zoals: het najagen van vogels, voer, andere honden etc.

De ready, steady Go is een oefening die, net als de oefening: sturen naar de plaats, bestaat uit meerdere onderdelen:

 1. Je laat de hond zitten
 2. Je gaat naast je hond staan
 3. Je zegt op spannende toon: “Ready….Steady…Goooo”
 4. De “Go” is de toestemming voor de hond om de Zit op te heffen en naar de beloning toe te gaan.

Voor de Pluscursus is het doel dat je hond stap 3 van de oefening beheerst