Thema Hierkomen

Zou het niet heerlijk zijn als jouw pup, wanneer hij volwassen is, onmiddellijk en in volle vaart op je af komt als je hem hebt geroepen? Hoeveel honden ken je die dat kunstje beheersen? En hoeveel mensen ken je die voor piet snot staan te wachten tot ze komen? Toch is het eigenlijk een hele gemakkelijke oefening, die zeker een pup snel onder de knie zal hebben!

Een hond die in volle vaart naar jou toekomt wanneer je hem roept, krijg je alleen voor elkaar als de eerste ervaringen daarin een geweldige impact hebben en je pup zo’n gelukzalig gevoel geven dat hij dat nooit meer vergeet.De meest gemaakte fouten

Ook honden die goed leren hierkomen, maken weleens een vergissing. Niemand is perfect, ook jouw pup niet. Het is echter wel heel belangrijk dat je goed reageert als het hierkomen van je hond even wat minder goed gaat. Vermijdt daarbij de volgende meest voorkomende fouten:

Straffen
Onder straffen wordt verstaan: direct aanlijnen, je hond op zijn kop geven, hard vastpakken etc. Allemaal gedragingen die door jouw hond als onaangenaam worden ervaren. Als je je hond consequent aanlijnt wanneer hij hierkomt dan leert je hond een verband leggen tussen zijn gedrag (hierkomen) en het gevolg (aanlijnen dus einde pret). Voorkom daarom dat je je hond elke keer op dezelfde plek aanlijnt.

Achter je hond aan rennen
Honden vinden het fantastisch om een renspelletje te doen en vooral als ze gevangen kunnen worden (door jou). Ga daarom nooit achter je hond aan rennen en al zeker niet terwijl je je hond roept. 

Je hond roepen in moeilijke situaties
Hieronder verstaan we bijvoorbeeld dat je je hond roept wanneer hij aan het spelen is met andere honden. Je kunt de klok erop gelijkzetten dat je commando om hier te komen totaal niet bij je hond binnenkomt. In dit soort situaties kun je dan ook beter niet roepen. Je frustreert jezelf en je hond leert om je commando te negeren omdat het toch geen beloning of straf oplevert als hij niet bij je komt. 

Verschillende commando’s geven
“kom hier, hierkomen, kom maar, nu komen, kom voor!” Als je verschillende commando’s gebruikt om je hond bij je te laten komen en je probeert allerlei commando’s om je hond maar bij je te laten komen dan ontvangt je hond (als dit al binnenkomt) een continue stroom aan informatie waarvan onduidelijk is wat hij nu precies moet doen.

Achter hem aanlopen
Er zijn enkele spelregels die belangrijk zijn om toe te passen als je hond de benen neemt. Soms is het nodig om je hond te halen. Ga daarbij je pup niet roepen, immers, als je zou weten dat je pup op je commando naar je toe zou komen, had je niet naar hem toe hoeven lopen. Zeg daarom niks. Wanneer je in de buurt bent van je pup probeer je in zijn gezichtsveld te komen en  steek je je linkerhand uit (je begeleidingshand). Zodra je pup naar je kijkt zeg je ‘GOEDZO’ en neem je hem met je begeleidingshand mee de andere kant op. Beloon hiervoor. Op deze manier maakt je pup zelf de juiste keuze en blijf jij ‘leuk!’.

Het roepen van de hond als hij zeer geïnteresseerd is in andere dingen
Zolang je hond de oefening ‘hierkomen’ niet beheerst en op die momenten dat je er niet zeker van bent dat hij zal reageren op je ‘hier’ omdat hij met hele andere dingen is, is het belangrijk om je hond niet te roepen. Roep alleen op die momenten dat hij toch al naar je toe komt, anders loop je het risico dat je, je commando ontkracht.Wat dan wel?

Warm draaien
Met deze oefening leer je je hond dat het zinvol is om tijdens een losloop wandeling regelmatig contact met je te maken.
– Je gaat met je hond naar een losloop gebied. Zorg ervoor dat je minimaal 3 verschillende voerbeloningen bij je hebt en een speeltje die je hond te gek vindt.
– Houd je hond de eerste 10 minuten aan de lange lijn (bijv. een 5 meter lijn – geen flexilijn). Attendeer je hond is en beloon als je hond kijkt.
– Ga nu rustig wandelen en let goed op je hond. Maakt hij uit zichzelf oogcontact? Zeg “GOEDZO” en beloon je hond met iets lekkers. Varieer met je voerbeloningen én verras je hond met  wijze waarop je het aanbiedt. Beloon de ene keer vanuit je hand, de andere keer gooi je het in het gras en mag je hond het lekker opzoeken.
– Oefen tussendoor met het commando “HIER” terwijl je hond aan de lange lijn is. Attendeer je hond en roep hem bij je. Beloon met iets lekkers.
– Als je merkt dat er met enige regelmaat contact is met je hond, lijn hem dan af. Ook nu beloon je weer regelmatig voor het maken van oogcontact. Voorkom dat je je hond te vaak roept.

Doe dit komende periode bij iedere losloop wandeling. Op deze manier leert je hond dat jullie SAMEN deze wandeling maken en dat het ook leuk is voor de hond om contact met jou te maken.

Leuke spelletjes
Doe tijdens een losloopwandeling regelmatig op vaste plekken een leuk spelletje. Voorbeelden:

  • Laat je hond voor je zitten. Zeg op spannende toon: ready steady…en bij de go doe je samen een renspelletje en als je hond je heeft ingehaald beloon je met iets lekkers. Deze oefening vind je bij thema 3. Met deze oefening kun je eindeloos variëren. De ene keer doe je samen een renspelletje, de andere keer gooi je iets lekkers in het gras en ren je zelf weg.
  • Doe een zoek oefening. Laat je hond bij een boom zitten en verstop rondom de boom lekkere voertjes. Je hond mag het daarna opsnuffelen.
  • Doe onderweg een trekspelletje of apporteerspelletje.

Loop door
Voorkom dat je iedere keer stopt met lopen als je hond ergens blijft ‘hangen’. Loop door, desnoods achteruit zodat je je hond in de gaten kunt houden. Je wilt immers dat je hond jou in de gaten leert houden. Ga niet iedere keer roepen als je hond achterblijft maar schenk je met je stem aandacht aan het gedrag dat je wel wilt zien. Rent je hond naar je toe: moedig hem aan!

Route
Wandelt je hond automatisch rechtdoor? Ga is naar rechts en check wanneer je hond weer in zijn ‘binnenspiegel’ kijkt om te checken waar jij bent. Op deze manier houd je je hond alert. Wijk dus regelmatig van paden af en neem is een andere route.

GPS tracker
Heeft je hond toch de neiging om ver van je weg te gaan of zijn jacht instinct te volgen? Wil je nog iets meer controle of waar je hond uit hangt? Schaf een GPS tracker aan. Op deze manier heb je altijd zicht op waar je hond is.

Belangrijk: zorg ervoor dat het voor je hond de moeite waard is om bij je te komen! Het hierkomen dwing je niet af, hiermee bereik je het tegenovergestelde.

 


 

Aanleren commando ‘hier’

Stap 1 – het conditioneren van het hierkom signaal (met fluit of op stem)

1. De hond is aan de lange lijn. Houd een handje met overheerlijke voerbeloningen in je hand.
2. Laat je hond naast je zitten-of staan.
3. Loop nu achteruit. Zodra je hond naar je toekomt zeg je ‘hier’ en direct beloon je met iets lekkers op de grond. Neem zelf wat afstand.
4. Doe nu zelf een paar stapjes achteruit terwijl je hond de voertjes aan het oppeuzelen is. 
5. Zodra je hond klaar is met eten en naar toe toe komt zeg je: “hier” en beloon je weer met iets lekkers op de grond. 

 


 

Halsband oefening

Tijdens de wandeling zie je vaak dat mensen de hond bij zich roepen, deze vastpakken bij de halsband, aanlijnen en vervolgens naar huis gaan. De hond leert dat het vastpakken van de halsband OF het pakken van de riem een voorspeller wordt voor iets onaangenaams (einde pret). Het risico bestaat dat de hond bij het zien van de riem juist niet naar je toe te komt. In deze oefening leer je de hond om het vastpakken van de halsband te verbinden aan iets aangenaams zoals spel of voer.

Stap 1

  1. Houd in een van beide handen (bijvoorbeeld je linkerhand) een aantal lekkere voerbeloningen.
  2. Laat je hond knagen aan het voer. Direct als je hond aan het eten is, pak je met je lege hand (rechterhand) de halsband vast.
  3. Zodra je stopt met voeren, laat je de halsband los met je andere hand.
  4. Herhaal dit een aantal keren.

Stap 2

  1. Houd in een van beide handen (bijvoorbeeld je linkerhand) een aantal lekkere voerbeloningen. Pak met je rechterhand de halsband vast. Let op: doe dit aan de zijkant van de kop. Zodra je de halsband vast hebt, beloon je vanuit je andere hand met lekkers.
  2. Ga door totdat je de halsband kunt vastpakken (aan de zijkant) zonder dat de hond dit vervelend vindt. Doe deze oefening meerdere malen per dag. In huis, in de tuin en tijdens de wandeling. Om de oefening leuk te maken kun je het afwisselen door af en toe weg te rennen bij je hond. Komt je hond vervolgens naar je toe dan pak je weer de halsband rustig vast en beloon je met een aantal lekkere beloningen.

TIP: tijdens het wandelen in een losloopgebied kun je ook oefenen door je hond regelmatig bij je te halen, aan te lijnen en vervolgens te belonen. In de aanleerfase is het belangrijk dat je de hond na het aanlijnen en belonen direct weer ‘Vrij’ geeft door de lijn eraf te halen. Op die manier wordt de lijn geen voorspeller voor ‘einde pret’.

 


 

Het mandjes spel

1. Houd in je ene hand een aantal overheerlijke voerbeloningen. Met de andere hand houd je je hond vast. Zorg ervoor dat de neuzen dezelfde kant op wijzen (jullie kijken allebei dezelfde kant uit. 
2.  Beloon je hond zodra je zijn halsband vast hebt (zie halsband spel). Houd het volgende voertje nu voor de neus van de hond en gooi deze in de wasbak. 
3. Zeg nu op een spannende toon ‘ready, steady….’ en bij de ‘go!’ laat je je hond los en mag hij het voertje uit de wasbak pakken.
4. Terwijl je hondde lekkere beloningen uit de wasbak eet, heb jij tijd om wat afstand te nemen van je hond.
5. Wacht geduldig terwijl de hond aan het smullen is uit de wasbak.
6. Vang het juiste moment waarop de hond klaar is met eten en met zijn snuit weer omhoog komt. Maak eventueel het positief attentiesignaal. Als de hond naar je toekomt dan zeg je pas ‘hieeeer’. Je zet het commando voor ‘hier’ pas in als je hond al bezig is om naar jou toe te komen.
7. Zodra de hond bij je is dan beloon de  met hoge kwaliteit voertjes. Je kunt ervoor kiezen om meerdere voertjes achter elkaar te geven.
8.Herhaal deze oefeningen een aantal keren.

TIP: varieer in de wijze waarop je beloont. De ene keer beloon je met wel 10 voertjes uit je hand, de andere keer gooi je een handje voer op de grond. Wees creatief en verrassend!

In stap 1 ben je het hierkom-signaal dus aan het invoegen. Je geeft het commando op het moment dat de hond al bezig is om naar jou toe te komen. Op deze manier koppelt de hond het geluidje aan zijn gedrag (naar jou toelopen) en dat levert vervolgens heel veel lekkers op. Voorkom dat je het commando geeft als de hond nog niet naar jou toeloopt.


 

Hoe belonend is het hierkomen voor je hond?

Het allerbelangrijkste in deze stap is dat de hond leert dat het naar jou toekomen ook daadwerkelijk de moeite waard is. Kijk daarom goed naar wat jouw hond motiveert. Zijn dat stukjes rauwe biefstuk, plakjes kipfilet, gebakken kippenlevertjes of misschien wel rookworst? Het is jouw taak ervoor te zorgen dat hierkomen ALTIJD belonender is dan niet-terugkeren. Technieken die je kunt inzetten om het hierkomen te versterken lees je hieronder.

Sociale ondersteuning bij het hierkomen
Joel je hond op een coachende manier naar je toe. Suggesties: ‘jippie, joepie, jajajajaja, wat een knappe hond…jeeeee’.

De snelle hap
Bij de snelle hap beloon je de hond ALTIJD wanneer hij uit zichzelf ervoor kiest om zich even bij jou te melden. Hierbij zorg je ervoor dat je varieert in je beloningen zodat je een lopende gokautomaat wordt voor je hond.

Uitgebreid dineren
Wanneer de hond op jouw signaal bij je terugkeert dan beloon je wel 10 seconden achter elkaar terwijl je achteruit blijft lopen. Hiermee versterk je het hierkomen bij de hond.

’t Haasje zijn
De meeste honden vinden het geweldig om bewegende objecten na te jagen. Ren daarom weg zodra je de hond roept.

Variëren met je beloningen (voer, spel, aandacht en omgevingsbeloningen)
Beloon de ene keer met voer (uit je hand, op de grond) de andere keer met zijn favoriete speeltje, weer een andere keer doe je samen een renspelletje. Zo word je onvoorspelbaar leuk!!

 

 


 

Impressievideo’s