Gedragsbegeleiding

GEDRAGSBEGELEIDING

Deskundige begeleiding door gediplomeerde gedragstherapeuten

Privétraining versus gedragsbegeleiding

Bij DogStars maken we een duidelijke scheiding tussen privétraining en gedragbegeleiding. Bij privétraining gaan we aan de slag met traininggerelateerde problemen waar jij en je hond tegen aan lopen of dingen die per ongeluk verkeerd zijn aangeleerd bij de hond. Je kunt hierbij denken aan: trekken aan de lijn, benchtraining of bijvoorbeeld onbeheerst gedrag.

Gedragsbegeleiding zetten wij in wanneer jij specifiek gedrag van je hond als een probleem ervaart of wanneer je hond door zijn gedrag een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn (directe) omgeving. Hierbij is het van groot belang om de oorzaak en de achterliggende emotie(s) van het probleemgedrag zo goed mogelijk te bepalen om tot de juiste oplossing te komen. Dit vraagt om een andere aanpak en vraagt ook meer tijd.

PROBLEEMGEDRAG

Voorbeelden van gedrag waarbij gedragsbegeleiding een oplossing kan bieden:

Angsten
– Angst voor vreemde geluiden, andere honden, vreemde mensen, kinderen enz.
– Angst om alleen thuis te zijn (verlatingsangst)
– Angstagressie

Agressie
– Agressie naar andere honden, mensen, kinderen enz.
– Bezitsagressie of baknijd

Najagen
– Najagen van fietsers, katten, andere honden, wild enz.

Dwangmatig gedrag
– Overmatig blaffen, schaduw najagen, zelfbeschadigend gedrag enz.

Wat vraagt dit van jou?

Gedragsbegeleiding vraagt om inzet, tijd, geduld, liefde en doorzettingsvermogen van jou als eigenaar. Probleemgedrag is niet in één dag opgelost of verdwenen. Wel ben jij de sleutel tot een verbetering van het gedrag. En wij staan natuurlijk altijd voor je klaar om je te coachen.

Onze gedragstherapeut

DogStars werkt nauw samen met Linda Vermaas (KynoSophia)
Linda is gediplomeerd gedragstherapeut. De unieke werkwijze van Linda staat garant voor een kwalitatief advies dat helemaal is toegesneden op jouw hond en jouw persoonlijke situatie.

Zo ziet het traject eruit

Het traject van gedragsbegeleiding
Contact

                                            contact

Als je specifiek gedrag van je hond als een probleem ervaart dan kun je zowel wel via de e-mail als telefonisch contact met ons opnemen. Graag  horen wij je verhaal en welke problemen er spelen bij je hond. Tijdens dit eerste contact stellen wij je een aantal vragen zodat we een beeld kunnen vormen van het gedrag van je hond en welke problematieken er zoal spelen. Op basis van dit gesprek kunnen wij inschatten of gedragsbegeleiding de juiste weg is voor jouw hond. We maken een afspraak voor de het eerste gedragsconsult.

Versturen en ontvangen vragenlijst
verslag2   pijlenverslag2

 

Na het eerste contact en voorafgaande aan het eerste consult ontvang je van ons per e-mail een vragenlijst over het gedrag en de achtergrondinformatie van uw hond. Je kunt dan denken aan de herkomst van je hond, de omstandigheden waarin je hond is opgegroeid, het uitlaatpatroon, gezondheidsproblemen etc. Nadat we de ingevulde vragenlijst hebben ontvangen, plannen wij tijd in om je antwoorden uitgebreid te bestuderen zodat mogelijke oorzaken van het probleem zo goed mogelijk in kaart kunnen worden gebracht. Ook vragen we in veel gevallen om een filmpje van het probleemgedrag.

Gedragsconsult
huisje

Duur: ongeveer 1,5 uur

Het eerste consult start met een gesprek waarin we de ingevulde vragenlijst samen doornemen. Op die manier kunnen wij eventuele onduidelijkheden wegnemen. We observeren het gedrag van de hond om uiteindelijk een goede gedragsanalyse te kunnen doen. Op basis van de vragenlijst, het gesprek en onze observatie delen wij onze bevindingen met jou en krijg je inzicht in de oorzaken van het gedrag van je hond.

Samen stippelen we vervolgens een route uit om de problemen op te lossen of in ieder geval hanteerbaar te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. We lichten stap voor stap toe op welke manier we met het probleem aan de slag gaan. Dat luistert soms erg nauw, en vraagt om een goed inzicht in de oorzaken van het gedrag. Wij vinden het belangrijk dat je achter onze aanpak staat en hier ook zelfstandig mee aan de slag kunt gaan. Tijdens dit eerste consult gaan we ook al even kort met de afgesproken maatregelen en training aan de slag.

Verslag
verslag

Dezelfde week ontvang je van ons de gedragsanalyse en het plan van aanpak per e-mail. Hierin kun je alles teruglezen over o.a. de oorzaak en ontwikkeling van het betreffende probleemgedrag, wat wij hebben geconstateerd en welke oplossingen wij adviseren.

Vervolgconsult (indien gewenst)
huisje

Na ongeveer 2 weken nemen we weer even contact met je op om te horen hoe het gaat. Samen spreken we af of je behoefte hebt aan een tweede consult. Tijdens deze tweede sessie gaan we samen aan de slag met de geboden oefeningen. Je laat zien welke stappen je hebt gezet en waar je tegenaan loopt zodat we je eventueel nog kunnen bijsturen of aanvullende adviezen kunnen geven. Uiteraard is het daarna altijd mogelijk contact te houden over het verloop van de ingezette methodes.

Contact
contact

Tijdens de gedragsbegeleiding kun je altijd contact met ons opnemen en bieden wij je een maand lang nazorg in de vorm van telefonisch- en/of mail contact. Natuurlijk volgen wij het verloop van het traject en horen wij graag hoe afgelopen weken zijn verlopen en waar jullie staan.  Uiteraard kunnen we in overleg altijd extra begeleidingssessies inplannen.

BEGELEIDINGSDAGEN

De tijden van gedragsbegeleiding worden in overleg met jou gepland.

LOCATIE

Gedragsbegeleiding is bij jou aan huis of indien gewenst op een andere locatie

KOSTEN

145,- inclusief:

  • Telefonisch contact
  • Analyse vragenformulier
  • Uitgebreid consult van 1,5-2 uur
  • Gedragsanalyse
  • Plan van aanpak

Vervolgconsult: 75,-