ALGEMENE VOORWAARDEN HONDENTRAININGEN BIJ DOGSTARS HONDENSCHOOL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op het afnemen van cursussen of trainingen verzorgd door DogStars Hondenschool.

ALGEMEEN

 1. Betreding van het trainingsveld geschiedt op eigen risico. DogStars Hondenschool is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die door de hond, de cursist of gezinsleden wordt aangericht op of rond het trainingsveld. Dit is ook van toepassing voor schade aan derden en materialen. Cursisten zijn verplicht om een WA-verzekering te hebben afgesloten.

CURSUSGELD

 1. De cursist dient altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 2. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus.
 3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een dokterverklaring c.q. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld aan de cursist gerestitueerd.
 5. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald
  kunnen worden.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra
  De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de
  mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.

REGLEMENT OP HET VELD

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.
 2. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar
  Er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 3. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op
  uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.
 4. Het is toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 5. DogStars Hondenschool wil geen overlast veroorzaken voor andere huurders en voor de directe omgeving. Houd rekening met uw medemens.
 6. Als er op het eigen terrein van het DogStars Hondenschool een
  hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

TRAININGSMETHODE

 1. Trainen bij DogStars Hondenschool betekent op een positieve en diervriendelijke manier omgaan met de hond. Daarom zijn verbale- en lichamelijke correcties bij de hond niet toegestaan.. Bij herhaaldelijk gedrag word je  onmiddellijk  verzocht het terrein te verlaten.
 2. Flexlijnen, prikbanden, sliblijnen en stroombanden worden niet geaccepteerd bij DogStars Hondenschool.
 3. Zorg voor een passende halsband of een hondentuig.
 4. Neem het juiste speeltje mee. Dit is een speeltje waar je samen met je hond mee kunt spelen. Bij voorkeur geen piepspeeltje.
 5. Neem lekkere hap-slik-weg voerbeloningen mee voor je hond.

GEZONDHEID HOND

 1. Wanneer wij van mening zijn dat de gezondheid van de hond gevaar loopt door mee te trainen dan wel een gevaar vormt voor andere honden, kunnen wij de cursist verzoeken (tijdelijk) niet mee te trainen.
 2. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist
  betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 3. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.